המלצות ותקנים

כללי צביעה

1. אין לערבב במערכת צבע אחת, מוצרים של מספר ספקים, אלא אם הדבר אושר ע"י
    מחלקת הייעוץ הטכני של נירלט לפני היישום.
2. יש להקפיד על הכנת השטח הנדרשת והמומלצת.
3. אין לשנות את סוג המדלל הנדרש ואין לעבור את אחוז הדילול המומלץ לצבע.
4. יש להשתמש בצבע רק לאחר בחישה, עד לקבלת תערובת הומוגנית ואחידה.
5. בצבעים דו-רכיביים- יש לדאוג ליחס ערבוב מתאים (כנדרש בעלון הטכני של הצבע) בין
    כל המרכיבים.
6.  יש להשתמש באמצעי הצביעה המפורט במפרט הצביעה. (בכל חריגה, מומלץ לפנות למחלקת ייעוץ טכני של חברת נירלט). אין לשטוף צבע הצבוע על רצפה אלא שבוע ימים לאחר הצביעה.

UI and development by Devsense