מערכות צבע

מערכות צבע בסביבות קורוזיביות לפי תקן ISO 12944

בבחירת מערכת צבע יש להתחשב בפרמטרים רבים החל משלב התכנון, אחד מהם הוא הסביבה הקורוזיבית. תקן ISO 12944 קובע קטגוריות של סביבות חיצוניות ונותן את הכלים הנכונים לטיפול בקורוזיה. באמצעות הטבלאות תוכלו להתאים את מערכת הצבע הנכונה עבורכם לקבלת ההגנה הטובה ביותר לתנאי הסביבה.

הכנת שטח: ברזל שחור: יש לבצע ניקוי שמנים וזיהומים ולהסיר חלודה באמצעות התזת גרגרים אברזיביים; במידה ולא ניתן, יש להסיר חלודה רופפת באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית). לנקות היטב את השטח המיועד לצביעה משמנים ולהסיר כל לכלוך ואבק לפני הצביעה. ברזל מגולוון: יש להסיר שמנים ולבצע ניקוי אברזיבי או חיספוס מכאני עד הורדת הברק.

C2 סביבה קורוזיבית נמוכה

C3 סביבה קורוזיבית בינונית

C4 סביבה קורוזיבית גבוהה

C5-I סביבה קורוזיבית גבוהה מאד

C5-M סביבה קורוזיבית גבוהה מאד

אזורים עם דרגת זיהום נמוכה, עירונית.

איזור תעשייה קלה, עם מליחות נמוכה, זיהום בינוני.

איזור תעשייה, איזור חוף עם מליחות בינונית 1000-3000 מטר מקו החוף.

איזור תעשייה כבדה, מגע עם כימיקלים עם מליחות נמוכה, זיהום בינוני. איזור חוף או מגע עם ים - עד 1000 מטר מקו החוף.

איזור תעשייה כבדה, מגע עם כימיקלים עם מליחות נמוכה, זיהום בינוני. איזור חוף או מגע עם ים - עד 1000 מטר מקו החוף.

UI and development by Devsense