אחזקה כבדה

צבעי יסוד, עליון ויסוד-עליון דו-רכיביים, המקנים הגנה אנטיקורוזיבית גבוהה ועמידות בתנאים קשים לאורך זמן בסביבה אטמוספרית, תת קרקעית או ימית. מתאימים לציפוי פנימי וחיצוני של תשתיות, קונסטרוקציות, מיכלים וצנרת בסביבות קורוזיביות גבוהות (C4-C5I,C5M). צבעים אלו מיושמים בד"כ כמערכות צבע המותאמות באופן פרטני בהתאם לסוג התשתית, מטרת הצביעה, סוג ומשך ההגנה הנדרשת בהתאם לסביבה.
 

מוצרים נלווים

UI and development by Devsense